kancelária

Ing. Peter MACHAVA

»  absolvent Stavebná fakulta, STU v Bratislave (1996)
»  od roku 2003 člen Slovenskej komory architektov
»  číslo autorizačného osvedčenia: 1261AA


Ing. Janka MACHAVOVÁ

»  absolvent Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline (1998)
»  od roku 2008 odborná spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany
»  číslo odbornej spôsobilosti: 6 - 160


Architektúra je umenie formovať predstavy

Ku každému nášmu zadaniu pristupujeme so snahou dosiahnuť kreatívny, funkčný a elegantný výsledok. Snažíme sa zakaždým docieliť maximálnu spokojnosť našich klientov. Aj preto pri navrhovaní kladieme dôraz na zakomponovanie architektúry do okolitého prostredia, jej funkčnosť, moderný výraz, svetlo, invenčné materiály a technológie. Našim klientom sa vždy snažíme poskytnúť komplexné služby - dielo dokážeme projekčne zastrešiť vďaka stabilnému tímu kvalifikovaných a skúsených pracovníkov i spolupracovníkov. Mottom našej práce je to, aby naše realizácie neboli len esteticky a funkčne príťažlivé, no najmä to, aby v nich ľudia radi trávili svoj čas.